X

Điều khoản dịch vụ tại GameX

GIỚI THIỆU VỀ GAME10.CO ( TIN GAME )

Hoan nghênh và chân thành cám ơn bạn đã đến với dịch vụ của GameX. Tại đây là dịch vụ cung cấp thông tin, tin tức game online cũng những các thể loại game khác trên mạng xã hội, và được phát triển, cung cấp bởi GameX. Để truy cập thông tin dịch vụ của GameX, bạn có thể đăng ký tài khoản của GameX. Và bạn phải hoàn toàn đồng ý các Điều khoản & Dịch vụ của chúng mình. Với việc sử dụng các dịch vụ của GameX, tức là bạn đồng ý với các điều khoản của GameX. Vì vậy bạn cần phải đọc kỹ các điều khoản dưới đây của GameX nhé.

ĐIỂU KHOẢN DỊCH VỤ (ĐKDV)

I. ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU

  1. Bằng việc truy cập hay tham gia sử dụng các dịch vụ của GameX, các bạn phải xác nhận rằng bạn chấp thuận bị ràng buộc bởi ĐKDV. Bạn cũng đã đồng ý là bạn đã lớn hơn hoặc đã đủ 14 tuổi còn nếu như bạn vẫn chưa đủ 14 tuổi, thì bạn cần phải có sự đồng ý cho phép của người giám hộ hợp pháp của bạn, họ sẽ là người chịu mọi trách nhiệm về việc tuân thủ các ĐKDV này của bạn.
  2. Các điều khoản của GameX cũng sẽ được cập nhật thường xuyên. Và ĐKDV mới được cập nhật mới nhất ở đây, bạn có thể xem lại bất kỳ lúc nào. Việc bạn vẫn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi GameX chúng tôi có bất kỳ sự thay đổi nào trong ĐKDV đều thể hiện sự chấp thuận ĐKDV mới của các bạn.
  3. Hoặc các bạn có thể chấm dứt sử dụng các Dịch vụ của GameX nếu các bạn không đồng ý tuân thủ théo các ĐKDV này hoặc bất kỳ ĐKDV nào khác trong tương lai mà do GameX quy định.

II. TÀI KHOẢN

Dịch vụ này cho phép các bạn đăng ký các tài khoản Dịch vụ để comment, cập nhật tin tức mới nhất tại game10.co. Các bạn có thể đăng kí được nhiều tài khoản (“user”) khác nhau tại GameX, hoặc các sử dụng các phương thức đăng nhập bằng SĐT, Email, Google, or Facebook.

III. ĐĂNG KÝ

  1. Bạn hoàn có thể gửi yêu cầu đăng ký member trên website Game10.co để bạn có thể truy cập và sử dụng được nhiều các dịch vụ có tính phí của GameX trên website Game10.co, và bạn bắt buộc phải điển những thông tin cá nhân mà GameX chúng tôi yêu cầu để đăng kí user. Các member tự chịu trách nhiệm về tất cả thông tin mà mình đã cung cấp, website game10.co không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan bất kỳ nào đến thông tin mà bạn đã cung cấp.
  2. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật user của chính mình, và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hoạt động đang và đã diễn ra trong user đó. Mỗi user phải được sử dụng riêng, không được chuyển nhượng. Nếu như bạn đồng ý:
   1. Sử dụng tài khoản user của bạn cho chính cá nhân mình và không được chia sẻ tài khoản user của mình cho người khác.
   2. Khi bạn có bất cứ sự nghi ngờ nào về việc có người sử dụng trái phép tài khoản user của bạn hoặc bất kỳ một hành vi đáng ngờ nào khác về chỉnh sửa nội dung bảo mật của bạn thì ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho chúng tôi.
   3. Cung cấp đúng thông tin, chính xác và cập nhật đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn của mẫu đăng ký.
  3. Trong trường hợp nếu như bạn hoàn toàn chưa đủ 14 tuổi trở lên, thì việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi cần phải được sự cho phép của cha mẹ bạn hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn. Họ sẽ đăng ký tài khoản cho bạn và chịu trách nhiệm hoàn toàn như đã nói ở trên.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả dữ liệu Đăng ký user và một số thông tin khác về bạn bắt buộc phải tuân theo Chính sách về Quyền riêng tư của GameX, các điều khoản của chính sách sẽ được tham chiếu kết hợp vào các ĐKDV này. Việc xác định dữ liệu cá nhân mà bạn có thể chia sẻ trên Hồ sơ sẽ theo ý của bạn và trách nhiệm với những thông tin đó là của bạn. Đồng ý đăng ký tham gia sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tức là bạn đã chấp nhận tất cả những ĐKDV này, đồng thời bạn cũng đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với ĐKDV, cũng như việc bạn thu thập và tiết lộ thông tin như mô tả trong Chính sách & Quyền riêng tư của GameX.

V. NỘI DUNG VÀ LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Game10.co có thể cũng sẽ chứa những nội dung của một website bên thứ ba khác và các liên kết đó sẽ dẫn đến website khác. GameX không hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như mọi vẫn đề phát sinh, giới thiệu, tài trợ nào về bất kỳ website của bên thứ ba nào. Hơn nữa, tất cả các liên kết đến website của bên thứ ba đều không thuộc sự giám sát, kiểm soát của Gam10.co, và Chúng tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thay đổi chỉnh sửa, nội dung về quyền riêng tư của website đó hoặc các liên kết trên website dẫn đến liên kết của bên thứ ba hay bất cứ sự chỉnh sửa, cập nhật nào đối với website đó.

VI. CHẤM DỨT

  1. Nếu Bạn đồng ý với GameX, có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành vi phạm hoặc đã không tuân thủ Điều khoản & Dịch vụ của mình. Nếu như bạn có bất kì hành vi vi phạm ĐKDV thì ngay sau đó chúng tôi có thể xét trường hợp hoặc chấm dứt ngay lập tức mọi mọi điều khoản liên quan với bạn. Song, chúng tôi cũng có thể xóa bỏ tất cả nội dung user của bạn.
  2. GameX có mọi quyền sửa đổi hoặc tạm ngừng hoặc vĩnh viễn Dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào. Và GameX không hoàn toàn chịu trách nhiệm nào cho bạn với bất kỳ việc sửa đổi hoặc tạm ngừng cung cấp DV hoặc trừ khi bạn đã có những thoả thuận khác giữa GameX.

VII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  1. Bạn thừa nhận và đồng ý trong tình trạng thoải mái không ràng buộc rằng tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ thuộc GameX, hoặc bất kỳ phần mềm liên quan tới Dịch Vụ của GameX, và tất cả các tài liệu nội dùng bao gồm có cả video, văn bản, hình ảnh, âm thanh và các tài liệu khác… Chứa trong và ngoài nội dung User thuộc về GameX và bên cấp phép của GameX.
  2. Bạn hoàn toàn cam kết sẽ không sử dụng trái phép hoặc sao chép bất kỳ một nội dung nào trong Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các nội dung nói trên mà bạn chưa được sự phép bằng văn bản của GameX.
Back to top button